Assistens Kirkegård forbliver fredet

NEJ. En tur på Assistens Kirkegård i går afgjorde sagen. Fredningsnævnet har sagt nej til, at Københavns Kommune må bruge kirkegården til affaldshåndtering på Nørrebro. Det bekræfter Miljøpunkt Nørrebro og Nørrebro Lokaludvalg.

Af Simon Reenberg

sre@minby.dk

AFGØRELSE: Fredningsnævnet, Miljøpunkt Nørrebro, teknik- og miljøforvaltningen, Danmarks Naturfredningsforening og Nørrebro Lokaludvalg var tidligere i dag en tur på Assistens Kirkegård for at besigtige Københavns Kommunes brug af kirkegården.

Turen endte med, at Fredningsnævnet afsagde afgørelse over den dispensationsansøgning, som forvaltningen har haft sendt til nævnet.

I dispensationen beder forvaltningen om lov til at bruge kirkegården til at håndtere skrald, skrot og andet affald fra Nørrebro. Men nu siger Fredningsnævnet, at det kan forvaltningen ikke få lov til.

»Jeg er lettet, og jeg er naturligvis glad på kirkegårdens vegne,« siger Anders Jensen fra Miljøpunkt Nørrebro.

Han og andre interessenter i har denne avis flere gange påpeget, hvordan forvaltningen gennem 22 måneder har håndteret affald på kirkegården i strid med fredningen. Kommunen og borgmester Morten Kabell (Ø) har gennem forløbet sagt, at de ikke kendte til den del af fredningen, hvorfor de brød den gennem knap to år.

En røffel til forvaltningen

Det fik forvaltningen ifølge Lars Vestergaard Christiansen fra Nørrebro Lokaludvalg »en røffel« for under gårsdagens afgørelse. Her sagde dommeren angiveligt, at kommunen allerede har forholdt sig til kørslen på kirkegården, og at de derfor må have læst fredningsafgørelsen.

»Han (dommeren, red.) sagde direkte, at selvfølgelig har de læst hele afgørelsen,« siger Lars Vestergaard Christiansen.

Ifølge nævnet skulle forvaltningen derfor have klaget tilbage i 2015, da de fik afgørelsen, og ikke efter at den allerede havde brudt fredningen i 22 måneder.

Afgørelse vil skabe trafik

Enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen Martin Lunde Larsen vil ikke bekræfte afgørelsen. Han henviser i stedet til den skriftlige afgørelse, der kommer om nogle dage. Han siger også, at det er for tidligt at udtale sig om, hvorvidt forvaltningen vil klage over afgørelsen. Og selvom han godt kan se det positive i, at de sørgende på kirkegården får mere ro, er der ifølge enhedschefen også en bagside.

»Konsekvenserne af dommen bliver, som vi tidligere har sagt, at vi skal bruge ekstra lønkroner, mere CO2 og skabe mere trafik, fordi vi skal køre længere væk med affaldet,« siger han.

I dag kører forvaltningen til forskellige driftspladser i Nordvest, Bispebjerg og på Østerbro. Om forvaltningen vil forsøge at finde en anden plads til affaldshåndtering på Indre Nørrebro er stadig for tidligt at sige, lyder det fra enhedschefen.

»Der er få ledige kvadratmeter på Nørrebro, og der er mange, som gerne vil have fat i dem, så det er svært at sige, om det kan lade sig gøre,« siger han.

Både Anders Jensen og Lars Vestergaard Christiansen ser frem til at tage arbejdshandskerne på og finde nye løsninger for håndteringen af affaldet fra Nørrebro.

»Nu kan vi begynde at finde andre gode løsninger. Det ville vi gerne have gjort for længe siden,« siger Anders Jensen.

Afstemning er overflødig
Miljøpunkt Nørrebro og Nørrebro Lokaludvalg håber nu på, at forvaltningen vil nedsætte et parkbrugerråd, hvor alle interessenter får mulighed for at byde ind, når der skal tages beslutninger om kirkegården.

»Parkbrugerrådet er sindssygt vigtigt, for hvis ikke man har det, kommer forvaltningen til at foregribe de beslutninger, som skal tages,« siger Anders Jensen.

Om få dage skulle politikerne i teknik- og miljøudvalget have stemt om, hvorvidt dispensationen fra forvaltningen skulle trækkes tilbage. De Radikale med Tommy Petersen i spidsen havde krævet afstemning om dispensationsansøgningen, og de fleste partier var enige med ham i, at dispensationsansøgningen skulle trækkes tilbage. Afstemningen er nu af gode grunde irrelevant.


- læs flere artikler > artikel oversigt...