Borgere siger »NEJ TAK« til højhus

BESLUTNING. Politikerne har spurgt borgerne, om de vil have et højhus på Nuuks Plads. Borgerne har sagt nej tak. Nu er det op til politikerne at vurdere, om de vil lytte til bydelen eller satse på boligerne.

Af Simon Reenberg

sre@minby.dk

BYGGERI: I dag, onsdag, lukker høringsfristen for lokalplansforslaget om byggeriet på Nuuks Plads. I skrivende stund har 282 borgere givet deres mening til kende.

En gennemgang af kommentarerne viser, at de overvejende er negative over for det højhusbyggeri, som er planlagt på grunden. Ud af 282 kommentarer er der færre end ti, som er positive over for højhuset, og af de positive bor mere end halvdelen uden for Nørrebro og Nordvest.

Svært ved at se logikken

De negative kommentarer slår især på tre ting: Generne ved et højt byggeri, manglen på sammenhæng mellem det eksisterende byggeri og højhuset og det faktum, at Nørrebro er den tættest bebyggede bydel i København med færrest idrætsfaciliteter per indbygger. »Enhver ekstra bolig er selvfølgelig vigtig, men jeg mener slet ikke, antallet står mål med de gener, et så stort byggeri vil give i form af larm, vind, skygge, trængsel og miljø,« skriver Rikke Hadrup blandt andet på hjemmesiden blivhørt.dk, hvor borgere og andre har mulighed for at give deres mening til kende om planlagte byggerier.

Her kommenterer også Magnus Koch på, at Nørrebro ikke mangler borgere, men derimod plads.

»Jeg har svært ved at se logikken i en yderligere fortætning af befolkningen på Nørrebro, der er Københavns tættest befolkede bydel. Vi mangler åbne arealer og parker,« siger han.

Krestian Ingemann, der selv er arkitekt, skriver samme sted, at der mangler sammenhæng mellem det nye og det gamle byggeri.

»Man skal have en forståelse for og indlevelse i det område eller kvarter, man bygger i. Det mangler dette projekt (lokalplansforslaget) desværre. Der er umiddelbart ingen sammenhæng i skalaen; intet der hægter det vertikale tårn sammen med kvarterets øvrige karrebebyggelse. Placeringen virker ganske enkelt helt umotiveret,« skriver han.

Højhus skaber boliger

Flere andre borgere skriver dog, at resten af lokalplanforslaget for området, altså hvis man ser bort fra højhuset, er »spændende« og »interessant«.

Det består blandt andet af en ‘bund’ under højhuset med erhverv i stuen og ungdomsboliger på første og anden sal samt en forgrønning af selve pladsen.

Det planlagte byggeri skal efter den nuværende plan være i alt 21 etager eller 75 meter højt.

Direktør i Freja Ejendomme, Carsten Rasmussen, som står bag byggeriet, forklarer, at højhuset blandt andet er valgt for at imødekomme kommunens strategi om at bygge flere boliger.

»Ved at bygge i højden får man plads til både boliger og et grønt byrum. Med projektet her åbnes byen op for alle borgere, og der skabes et fælles udeareal for både lokale og for dem, der bruger metroen,« siger Carsten Rasmussen i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen udtaler samme direktør sig om en anden løsning end højhuset. En løsning, som han kalder dårlig. I pressemeddelelsen skriver han således: »For at bygge det antal boliger, der er behov for, kunne man have valgt at bygge endnu en seks-etagers karré-bygning med et lukket gårdrum ligesom de omkringliggende bygninger«.

Hvis der er modstand mod højhusbyggeriet også politisk, er det så en realistisk løsning, du præsenterer i pressemeddelelsen?

»Det vil så absolut være en dårlig løsning, da det vil give mange flere varige gener for naboer. Det vil slet ikke give samme mulighed for at lave en indbydende offentlig plads her, hvor der kommer en langt større menneskemængde, når metroen åbner,« skiver han i en mail til Nørrebro Nordvest Bladet.

Hvad betyder det for dig, at så mange mennesker er negative over for jeres byggeri?

»Det har jo betydet, at vi har arbejdet rigtig meget med udformningen af tårnet. Dels at det bliver det slankeste boligtårn i København, at facaderne er bearbejdet ud fra vindstudier i vindtunnel, og at materialet har ændret karakter, så det passer ind i Nørrebros farveskala,« siger han.

Byggeriet er endnu ikke vedtaget. Fra i dag er det op til politikerne at vurdere, om der skal ske ændringer i lokalplanforslaget, eller om det skal bevares, som det er. Det gør de blandt andet på baggrund af de høringssvar, der er kommet fra beboerne.

I næste uge forsøger Nørrebro Nordvest Bladet at få politikerne fra teknik- og miljøudvalget i tale om deres holdning til højhuset.

- læs flere artikler > artikel oversigt...