Bussen skal hurtigere frem på Blegdamsvej

TRAFIK: Det skal blive lidt hurtigere at tage bussen på tværs af byen mellem Nørrebro og Østerbro. Derfor vil Teknik- og Miljøforvaltningen lave en række trafikforbedringer på Blegdamsvej, så bus 3A kan komme hurtigere frem.

Der bliver etableret busbaner tre steder på strækningen samt et nyt signal, der giver bussen mulighed for at komme foran den øvrige trafik i krydset ved Tagensvej.

For at skabe plads til busbanerne er det nødvendigt at flytte 67 parkeringspladser fra Blegdamsvej til de nærliggende gader, lukke nogle få indkørsler til parkeringsgaderne, samt nedlægge syv parkeringspladser fordelt på hele strækningen. Lukningen af indkørslerne forbedrer samtidig forholdene for cyklister, da risikoen for konflikter imellem cykler og biler bliver færre.

Arbejdet begynder midt i februar og varer frem til august. Blegdamsvej vil være åben for trafik i begge retninger i hele perioden, men der vil være indsnævrede vejbaner, hvilket kan medføre tættere trafik end normalt. cmo

- læs flere artikler > artikel oversigt...