Busserne skal køre nye veje

KØREPLAN. På Nørrebro og i Nordvest kommer de lokale busser til at køre lidt anderledes. Movia har udarbejdet et bud, som nu skal behandles politisk og til høring blandt borgerne.

Af Simon Reenberg

sre@minby.dk

ÆNDRINGER: Nyt Bynet hedder forslaget, som trafiksselskabet Movia har udarbejdet. Mens A-, C- og S-linjerne allerede ligger fast, får metroringen betydning for nogle af de lokale linjer.

På Jagtvej vil der komme flere nye metrostationer. Derfor erstattes Linje 8A af linje 18, som kører med færre afgange. Den skal også køre langs Lersø Park Allé.

I Nordvest/Bispebjerg er der ikke de store ændringer i de lokale buslinjer. Frederiksborgvej mellem Emdrup Torv og Nørrebro station får dog en ny A-linje. Områdets eneste metrostation bliver den ved Nørrebro Station. Når metroen kommer til Nørrebro Station bliver området i øvrigt blandt travleste i København.

Nørrebro får i alt fire stationer på Cityringen ved Nuuks Plads, Nørrebros Runddel, Skjolds Plads og Nørrebro St.

Københavns Kommune sender i disse dage Movias forslag i høring i lokaludvalgene, Ældrerådet, Ungerådet og Handicaprådet som optakt til en politisk behandling i foråret 2018.

https://www.moviatrafik.dk/nyt-bynet/nyt-bynet-i-din-kommune/koebenhavns-kommune/.

- læs flere artikler > artikel oversigt...