DEBAT: Christiansborg har medansvar for luftforureningen i København

…Debat

Sisse Marie Welling (SF)

Sundheds- og omsorgsborgmester

Ninna Hedeager Olsen (EL)

Teknik- og miljøborgmester

Luftforurening: Hvert år dør op mod 550 borgere i København og på Frederiksberg for tidligt alene på grund af den del af luftforureningen, som EU har fastsat grænseværdier for.

Hertil skal lægges et betragteligt mørketal for de ultrafine partikler. Førende forskere anslår, at det drejer sig om yderligere 500 dødsfald alene på grund af dieselbiler. Det er helt absurd for en grøn og sund cykelby som København.

Vi skal have mere viden om den luftforurening, der påvirker byens mange fodgængere og cyklister.

Derfor er vi i SF og Enhedslisten glade for, at et flertal til de årlige budgetforhandlinger vil arbejde for, at vi får en mere retvisende vurdering af de sundhedsskadelige konsekvenser af luftforureningen i København.

Det skal vi bruge til at sætte ind og lave målrettede initiativer, der skal nedbringe luftforureningen og løfte sundheden i byen.

Det vil være vigtige skridt mod en storby, hvor luften er så ren, at vi ikke skal være bekymrede for vores helbred, når vi træder uden for døren.

Men vi kan ikke gøre det alene. Christiansborg skal også være med til at løse problemet. Desværre udviser regeringen ingen velvilje, til trods for flere påtaler fra EU om at have overskredet grænserne for luftforurening. Tværtimod.

Da en målestation på H.C. Andersens Boulevard overskred EU’s grænser havde Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet muligheden for at tage problemet ved roden og hjælpe København med at nedbringe luftforureningen.

I stedet for tog de fat i målestationens rødder og flyttede den længere væk fra vejen, så forureningen virker mindre, end den reelt er.

Det er ikke bare uambitiøst. Det er også dybt uansvarligt over for de hundredtusindvis af borgere, der bor og arbejder her i hovedstaden.

Derfor skal målingerne også sendes direkte til EU.

Med vores forslag kan vi nu bevise, når grænserne for luftforurening bliver overskredet. Det skal hjælpe os med at lægge pres på regeringen, så vi kan få den nødvendige hjælp til at skabe en by, hvor vi og vores børn kan trække vejret uden at skulle bekymre os om vores helbred.

- læs flere artikler > artikel oversigt...