Fældningen af Assistens Kirkegårds gamle rønnetræer er startet

ERSTATNING: Københavns Kommune er begyndt at fælde de gamle rønnetræer på Assistens Kirkegård, som udgjorde rammen om en af de større alléer.

Kommunen har været nødsaget til at fælde de gamle træer, fordi de jævnligt er blevet påkørt og med tiden har taget skade af det.

Skaderne er kommet, fordi Teknik- og Miljøforvaltningen foruden den daglige kirkegårdsdrift har brugt alleen til at køre diverse former for affald fra Indre Nørrebro ind på et område på kirkegården. Kørslen med affaldet på kirkegården betød, at kommunen ikke behøvede at køre gennem byen med affald til Østerbro eller Bispebjerg.

Denne kørsel har de dog foretaget i strid med den fredning af kirkegården, der for nylig blev stadfæstet.

Den afgående teknik- og miljøborgmester, Morten Kabell, samt hans forvaltning har tidligere udtalt, at de ikke havde set den del af fredningen, der forbød dem at bruge kirkegårdens område til affaldshåndtering, hvorfor de brød fredningen gennem 22 måneder.

Nye træer længere inde

Da kommunen efter knap to år blev opmærksom på deres fejl, stoppede de brugen af kirkegården, og de har ikke kørt med affald på området siden sommeren 2017.

I stedet for de gamle rønnetræer har forvaltningen plantet en stribe nye træer, som ligger længere væk fra stien, hvor der fortsat bliver kørt med forskellige typer af biler for at holde kirkegården ved lige.

Lokale miljøorganisationer og Nørrebro Lokaludvalg har tidligere kritiseret kommunen for at placere de nye træer længere inde, fordi de frygter, at det vil betyde en udvidelse af stien på bekostning af græsarealet.

sr

- læs flere artikler > artikel oversigt...