Familier rammes i tilfælde af strejke

STREJKE. Hvis de offentligt ansatte strejker, må de fleste børn blive passet andetsteds.

Af Simon Reenberg

sre@minby.dk

Ingen pasning: Hvis der kommer strejke, nedlægger de uddannede pædagoger på Nørrebro og i Bispebjerg arbejdet.

Det betyder, at langt de fleste børn ikke kan blive passet i deres sædvanlige vuggestue eller børnehave.

»Det kommer til at betyde, at der ikke er uddannet personale til at passe børnene på Nørrebro og i Bispebjerg,« siger Maria Porse, pædagog og tillidsmand på den integrerede institution Forfatterhuset på Nørrebro.

»På min stue er der 22 børn. Kun fire af dem kan blive passet, hvis vi går i strejke,« siger Maria Porse.

Hun forklarer, at der til hver institution vil blive udarbejdet en liste, der fortæller, hvilke børn, der kan blive passet på hvilke dage.

Maria Porse ved dog ikke, hvordan listerne er prioriteret, men forældrene i de pågældende institutioner vil få besked om det.

Grunden til, at nogle børn stadig kan bliver passet, er, at når de uddannede pædagoger går hjem, så er der stadig pædagogmedhjælperne tilbage. De må dog ikke være alene med børnene, men er de nogle stykker sammen, kan de passe mellem seks og ti børn.

Vi har noget at kæmpe for

»Det er selvfølgelig både beklageligt og ærgerligt, at forældrene på Nørrebro og i Bispebjerg ikke kan få passet deres børn, men det er det våben, vi har,« siger Maria Porse, der udtaler sig som privatperson og pædagog.

Hun fortæller, at strejken for hende og det øvrige pædagogisk personale handler om løn og seniorfridage.

»Vi behøver ikke være lønførende, men vi skal også være en del af det opsving, som samfundet oplever i øjeblikket. De privatansatte fik en god aftale sidste år, i år er det vores tur,« siger hun.

I forbindelse med varslingen af strejken, har arbejdsgiverne ligeledes varslet lockout, som var det, der blev en realitet, da der var konflikt med lærerne.

En eventuel lockout for Maria Porse og hendes kollegaer kommer dog ikke til at betyde en ende på konflikten.

»Vi gør det her, fordi vi synes, at det er rimelig krav, vi stiller. Derfor er jeg også klar til at gå i strejke, og svarer de igen med lockout, så tager vi også den, for vi har noget at kæmpe for,« siger Maria Porse.

Nogle steder kan der være uddannet personale, hvis de pågældende medarbejdere er medlemmer af en gul fagforening.

Forhandlingsfællesskabet for de ansatte i kommuner og regioner har varslet strejke til ikrafttræden 4. april, men det er endnu langt fra sikkert, om det når så langt.

- læs flere artikler > artikel oversigt...