Forslag: Hold barnet hjemme og få penge

PASNING: Der er stor politisk uenighed om, hvordan man skal løse problemerne med pladsmangel i vuggestuerne i Københavns Kommune. Nu foreslår forvaltningen, at man skal give forældre et tilskud på op til 90.000 kroner om året for at droppe vuggestuen og passe deres barn hjemme. Det får opbakning fra flere partier i Borgerrepræsentationen, fortæller DR P4 København.

»Det er godt, at der er noget fleksibilitet og diversitet i de forskellige pasningstilbud, for det er ikke nødvendigvis alle der synes, at deres barn skal passes i en daginstitution. Og så kommer det jo også kommunen til gode, når barnet ikke optager en plads i en tid, hvor vi er presset på pladser,« siger Radikales Tommy Petersen til radioen. Også konservative bakker op.

Det har tidligere været foreslået at opføre midlertidige pasninspavillioner i de områder, hvor behovet er størst, ligesom normeringen muligvis ville stige. Det har der indtil videre ikke været politisk opbakning til, men politikerne skal stemme om forslagene igen onsdag.

cmo

- læs flere artikler > artikel oversigt...