Giv din mening til kende om nyt højhus

HØRING. Plan for nyt højhus på Nuuks Plads er lagt ud til borgerne. Lokaludvalget er imod.

Af Simon Reenberg

sre@minby.dk

BYGGERI: Et 75 meter højt tårn med boliger fra 4. til 25. etage. Det er den nuværende plan for byfortætningen af Nuuks Plads.

Højhuset samt et forslag om at bygge en længe på 3-etager med plads til ungdomsboliger på de to øverste etager, er sendt i høring til borgerne på Nørrebro.

Allerede 1. marts besluttede borgerrepræsentationen, at sende forslaget i høring. Fra 14. marts til 9. maj har borgerne mulighed for at komme med deres holdning til byggeriet.

Enkelte har allerede taget stilling. Blandt andet her i avisen. I debatspalterne 17. januar skrev Dorte Ipsen: »På Nuuks plads er planen – som så mange andre steder – at bygge et tårn, der gør opmærksom på sig selv, som virker højtråbende og med en total mangel på opmærksomhed over for helheden i den klassiske karréby,«.

Også Nørrebro Lokaludvalg har givet udtryk for, at de ikke er tilhængere af ideen om et højhus på Nuuks Plads.

»Vi siger nej tak! – fordi Nørrebro allerede er det tætteste bebyggede område i hele Danmark. Vi har ikke brug for højhuse. Vi har brug for faciliteter og grønne områder til de mere end 80.000 beboere, der allerede bor på Nørrebro,« skriver udvalget på deres Facebook-side.

Flere partier er skeptiske

Sammen med Københavns Kommune inviterer Nørrebro Lokaludvalg til borgermøde, hvor interesserede vil blive orienteret om det nuværende lokalplanforslag. Borgermødet bliver holdt 18. april klokken 19 på Nørrebro Park Skole.

Selvom politikerne har godkendt det nuværende lokalplansforslag, betyder det ikke, at højhuset og længen bliver bygget. Det betyder blot, at politikerne kan få indput fra borgerne.

Flere partier har undervejs i den politiske behandling givet udtryk for deres skepsis overfor projektet, og Alternativet har ved flere politiske behandlinger først og fremmest sagt, at de helst ser et rekreativt område på pladsen.

Nørrebroer Marcus Vesterager (S), der sidder i teknik- og miljøudvalget, forklarer, at et højhus på Nuuks Plads følger princippet fra andre steder i byen med at bygge højt omkring en station. »Det er vigtigt for os at sikre boliger nok til københavnerne,« siger han.

Når høringsfasen er ovre vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund af det udarbejde en indstilling om endelig vedtagelse af planforslaget. Det forventes forelagt Borgerrepræsentationen i efteråret 2018.

Nuuks Plads har længe været præget af byggeri. Pladsen skal huse en metrostation, som forventes åbnet i juli 2019.

- læs flere artikler > artikel oversigt...