Kommunen bryder fredningen af Assistens Kirkegård

TILSTÅELSE. Gennem 22 måneder har Københavns Kommune brugt Assistens Kirkegården til håndtering af affald stik i mod fredningen på stedet. Det er gået ud over naturen på kirkegården. Vi har begået en fejl, siger kommunen.

Af Simon Reenberg

sre@minby.dk

SJUSK: Både borgere og organisationer på Nørrebro har undret sig over den øget trafik på Assistens Kirkegården. Det skyldes, at kommunen bruger den til håndtering af affald, metalskrot og fejemøg, som kræver daglige kørsler på kirkegårdsområdet. En afgørelse fra 12. november 2015 slår ellers fast, at kommunen kun må køre på kirkegården i forbindelse med driften af den.

»Jeg forstår ikke, hvorfor kommunen fortsætter, når der er truffet en fredningsafgørelse. Jeg kender ikke til deres proces, men udefra ser det selvfølgelig specielt ud,« siger Anders Jensen.

Den ekstra affaldshåndtering har betydet ekstra trafik på kirkegårdens alléer. Det har resulteret i skader på de gamle træer, som nu må fældes, og græskanterne er flere steder pløjet op langs stierne af lastbiler.

»De kan ikke rette op på de skader, der er sket, men de kan stoppe det nu. Det er meget ærgerligt, at der har været denne her ekstra belastning på bevoksningen derinde,« siger Louise Holst Hemmingsen, formand i Danmarks Naturfredningsforening, København.

»Vi så ikke afgørelsen«

Kommunen erkender blankt, at de siden 12. november 2015 har brudt fredningen.

Ifølge Serviceområdechef under Teknik- og Miljøforvaltningen, Jon Pape, skyldes det, at kommunen ikke har været opmærksom på først fredningen i 2015 og et år senere stadfæstelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet.

Jon Pape selv og flere af hans medarbejdere har ellers været engageret i processen både før, under og efter afgørelsen, og de har både indgivet høringssvar, skrevet debatindlæg og været på inspektionsture på kirkegården.

»Det er en klar fejl fra vores side. Vi har simpelthen ikke været opmærksomme på den del af afgørelsen,« siger Jon Pape.

Han bliver ifølge ham selv først opmærksom på fejlen i slutningen af juni 2017, da Nørrebros Lokaludvalg skriver til Frank Jensen og Morten Kabel og gør opmærksom på bruddet med fredningen.

To måneder efter indgiver Danmarks Naturfredningsforening og Miljøpunkt Nørrebro en klage til fredningsnævnet.

I bliver klar over jeres fejl i juni, hvorfor stopper I så først i september, når I bliver anmeldt?

»Det er af praktiske årsager. Vi har simpelthen kæmpet en kamp, for det er et kæmpe problem for os at finde andre steder at aflæsse affald. Vi har gjort det så hurtigt, vi kunne, men det er selvfølgelig beklageligt« siger han.

Kan du forstå, hvis nogle synes, at det ser mærkeligt ud, at I er dybt engagerede i en proces, hvor I så ikke nærlæser afgørelsen. Når I så bliver gjort opmærksomme på jeres fejl, fortsætter I to måneder indtil I modtager en anmeldelse, hvor I så stopper fra dags dato?

»Ja, men det er en klar fejl. Det kan jeg kun sige, vi har begået en klar fejl i det her. Og derfor retter vi op nu,« siger han.

I august sendte kommunen en dispensationsansøgning, hvor de beder om lov til at bruge kirkegårdens affaldsområde til håndtering af affald fra Indre Nørrebro, som de har gjort det siden 2014.

Mangel på respekt

Københavns Kommune mener, at det er hensigtsmæssigt at bruge pladsen på kirkegården, fordi det vil betyde, at kommunens ansatte ikke behøver køre til fælledparken eller andre steder, som kræver lang transporttid gennem byen med tunge køretøjer. En dispensation for at omgås fredningen kan ifølge Jon Pape spare både ressourcer og CO2 i forbindelse med driften af byen.

Anders Jensen fra Miljøpunkt Nørrebro er enig i, at der kan være nogle fordele ved at lade kommunen benytte kirkegården til drift af parker, legepladser og husstande i området, men han mener, at det skal foregå på en måde, der er mindre skadelig for kirkegården end den for nuværende.

»Jeg har forståelse for kommunens ønske, men hvis man skal have lov til det i et fredet område, så er man nødt til at tage maksimalt hensyn. Det vil sige langt færre kørsler og mindre lastbiler, elkøretøjer og hvad man end kan finde på for at skåne området så meget som muligt,« siger han.

Han mener dog ikke, at kommunen på nuværende tidspunkt udviser tilstrækkelig respekt for området, og derfor er det nu en sag for fredningsmyndighederne.

Jon Pape understreger, at kommunen gør, hvad de kan for at undgå skader, og at de også vil gøre det i fremtiden.

»Jeg kan ikke love, at der vil komme mindre lastbiler i fremtiden. Og selvom det kun er kirkegårdsdrift, vil der være behov for, at lastbiler kører derind for at hente affald,« siger han.

Skal borgerne forvente, at der også i fremtiden vil være køretøjer, som laver skader?

»Nej. Det er klart, at vi gør, alt hvad vi kan for at minimere de gener, der er, og vi gør, alt hvad vi kan for at sikre, at køretøjerne ikke er større end højest nødvendigt,« siger han.

Afgørelsen fra fredningsnævnet på kommunens dispensationsansøgning er under behandling. Det vides endnu ikke, hvornår den er færdig.

Danmarks Naturfredningsforening anbefaler, at fredningsnævnet afviser kommunens dispensationsansøgning.

- læs flere artikler > artikel oversigt...