Lundtoftegade får 100 kollektive boliger

SAMVÆR. En frivillig interesseorganisation vil i samarbejde med et kendt boligselskab opføre boliger til 300 mennesker, der skal bruge mere af deres hverdag på at være mere sammen, end de fleste gør i dag.

Af Simon Reenberg

sre@minby.dk

FÆLLESSKAB: På hjørnet af Lundtoftegade mod Borups Allé bliver der med stor sandsynlighed opført 100 nye almene boliger.

De nye boliger bliver dog ikke helt, som almene boliger er flest. De nye boliger skal nemlig i høj grad defineres ud fra nogle principper om fællesskab, grønne værdier og delekultur.

Det er den frivilligtdrevet interesseorganisation UrbaniaCPH, som sammen med boligforeningen KAB står bag byggeriet.

»Vi ser sådan på det, at der er mange kvaliteter ved at bo i byen, og vi mener ikke, at man behøver at være i hver sin lejlighed hele tiden. Vi synes, man skal spise sammen, dele værktøj, dele biler og være mere grønne i sit forbrug i det hele taget,« siger Anders Olesen, der er formand i UrbaniaCPH.

Det er medlemmerne af den otte år gamle forening Urbania CPH, der skal flytte ind, hvis det står til formanden. Når nogle af dem flytter ud igen, skal der så laves en aftale i forhold til den kommunale indflytningsret.

Medlemmerne er ifølge formanden en broget skare af ældre, unge, enlige og familier.

Fælles for dem er, at de alle har en vision om at bo tæt sammen i byen.

»Vi vil godt have profitten ud af boligen. Det skal ikke være et spekulationsobjekt. Vi besluttede, at det hele skal være lejeboliger, og så tog vi fat i KAB, som syntes, det var en spændende ide,« siger Anders Olesen.

Boligerne skal være i forskellige størrelser, så de passer til alt fra enlige til familier, og de skal være til at betale for alle.

På foreningens hjemmeside skriver de, at en bolig på 100 kvadratmeter forventes at komme til at koste 9.300 i månedlig leje og have et indskud på 46.000 kroner.

»Vi skal ikke have store badeværelser og samtalekøkkener, så boligerne bliver lidt mindre og lidt billigere,« siger formanden.

Ambitionerne og håbene er mange for det nye projekt. Indtil videre har Teknik- og Miljøudvalget godkendt en såkaldt startredegørelse, der indikerer, at den politiske opbakning til projektet er til stede. Det betyder også, at arbejdet med lokalplanen nu kan gå i gang. Efter planen skal der laves en arkitektkonkurrence, og så skal byggeriet gerne stå færdigt i 2021.

»Vi må se, hvad der kan lade sig gøre inden for den økonomiske ramme. Måske kan vi ikke få alle vores ønsker med, men vi vil arbejde for at få så mange, som muligt,« siger Anders Olesen.

- læs flere artikler > artikel oversigt...